จัดส่งฟรีสำหรับออเดอร์ THB899 ขึ้นไป!

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงสำหรับการใช้บริการจากบริษัท Althea Inc. รวมถึงบริษัทสาขาของ Althea Beauty Sdn. Bhd. และ Althea Beauty Pte. Ltd., (เรียกรวมกันว่า “Althea”) และเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท Althea และผู้ซื้อที่ได้ทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Althea (“เว็บไซต์”) การทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางการบริการของ Althea ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (“เกาหลี”) รวมถึงข้อความที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ร่วมกับเวลา ช่วงเวลาและสถานที่ตามประเทศเกาหลี

ข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ( “ข้อกำหนดการใช้งาน”) ใช้กับ Althea โดยเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัท Althea และผู้ที่ได้รับอนุญาต โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้แสดงไว้ หากคุณไม่ยอมรับ โปรดออกจากการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท Althea ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ออกได้ทุกเวลา คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บริษัท Althea มอบสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้และมีข้อจำกัดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ความเป็นส่วนตัว

ในการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งครอบคลุมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Althea

การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Althea หรือส่งอีเมลถึงเรา เท่ากับว่าคุณสื่อสารกับเราผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ และถือว่าคุณได้อนุญาตในการรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็คทรอนิคส์ โดยเราจะสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือการประกาศบนเว็บไซต์ โดยคุณยอมรับว่าข้อตกลง การประกาศ การเปิดเผยและการสื่อสารอื่นๆทั้งหมดที่เราแจ้งแก่คุณผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ อาทิ ข้อความ ภาพกราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของ Althea หรือผู้ให้บริการเนื้อหาและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีและระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Althea และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์เกาหลีและระหว่างประเทศ

การอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

ทาง Althea ได้มอบใบอนุญาตที่จำกัดให้แก่ท่านสำหรับการเขัาถึงและสำหรับการสร้างประโยชน์ส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Althea 
สำหรับใบอนุญาตนี้ไม่สามารถที่จะใช้สำหรับการขายปลีกหรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น คอลเลกชัน รายการสินค้าต่างๆ คำอธิบายหรือราคาของสินค้าในเว็บไซต์รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ทีมีเนื้อหาเลียนแบบลิขสิทธิ์ของข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ารายอื่น เช่น การใช้งานข้อมูลผ่านหุ่นยนต์ หรือการรวมรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกันรวมถึงเครื่องมือในการใช้สกัดข้อมูล 
เว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้จะต้องไม่มีการถูกทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบทั้งแบบ จำลอง ทำสำเนา จำหน่าย จำหน่ายซ้ำ เยี่ยมชมหรือหาประโยชน์ใส่ตัวเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Althea คุณจะต้องไม่ทำการร่างหรือใช้เทคนิคการร่างโลโก้หรือข้อมูลอื่นๆที่เว็บไซต์ครอบครอง (อาทิ รูปภาพ ข้อความ โครงร่างหน้า หรือแบบฟอร์ม) ของ Althea โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการใช้งานใด ๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Althea คุณจะถูกยกเลิกบัญชีจากทาง Althea ทันที
ทั้งนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์จำกัดหรือเพิกถอนและไม่จำกัดสิทธิ์ในการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของ Althea ตราบเท่าที่ไม่เป็นการเลียนแบบ Althea หรือสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการปลอมแปลง ทำให้เข้าใจผิด สร้างความเสียหายหรือใช้วิธีที่น่ารังเกียจ คุณต้องไม่ใช้โลโก้ของ Althea รวมถึงภาพกราฟิกเป็นส่วนหนึ่งของลิงค์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บัญชีของคุณ

หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าคุณมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณรวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณและคุ ณยอมรับและตกลงรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ ทั้งนี้ Althea ไม่จำหน่ายสินค้าต่อเด็ก และจำหน่ายสินค้าเฉพาะแก่ผู้ใหญ่ที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณอาจใช้งาน Althea ได้ภายใต้การกำกับดูแลโดยผู้ปกครอง Althea ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ การสิ้นสุดบัญชี การนำเนื้อหาออกหรือแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

นโยบายคืนเงินภายใน 30 วันและสินค้าของแท้

1. Althea นำเสนอนโยบายคืนเงินภายใน 30 วันโดยไม่มีเงื่อนไขแก่สมาชิกทุกราย ทั้งนี้ หากคุณไม่พึงพอใจสินค้า คุณต้องติดต่อ Althea ผ่านทางอีเมล (help@althea.kr) ภายใน 30 วันเมื่อได้รับสินค้าและเราจะแจ้งขั้นตอนแก่คุณในการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไ ปนี้

ก) ก่อนอื่นคุณต้องแจ้งเราผ่านทางอีเมลก่อนที่จะส่งสินค้าคืนให้เราเพื่อรับเงินคืน

ข) สินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อส่งกลับ

ค) โปรดระบุข้อมูลที่จำเป็น (เมื่อติดต่อเรา) ในการส่งสินค้าคืนให้แก่เราเพื่อระบุสินค้าและการซื้อของคุณ

ง) สินค้าที่ส่งคืนไม่ใช้สินค้ารายการพิเศษ (สินค้าที่สั่งซื้อพิเศษ) หรือสินค้าออกแบบพิเศษ

จ) การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนจากคุณ

ฉ) คุณจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าคืน เมื่อได้รับสินค้าของคุณAlthea จะคืนเงินให้แก่คุณ THB50

ช) เราจะจ่ายค่าสินค้าคืนให้แก่คุณ (ไม่ร่วมค่าจัดส่งระหว่างประเทศ หากมี)

ซ) ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งระหว่างประเทศ (ถ้าเป็นไอเท็มจัดส่งฟรี) จะถูกหักจากยอดรวมของไอเท็มที่ส่งคืน

ฌ) หากมีการคืนเงินและการชดใช้คืนให้ลูกค้า ทางเราจะดำเนินการคืนเป็นในรูปแบบของคะแนนสะสมผ่านทางบัญชีของท่าน

2. การละเมิดนโยบายคืนเงิน 30 วัน

Althea ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางประการจากนโยบายการคืนเงิน 30 วัน (รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกการคืนเงินที่ผ่านมาหากพบว่าลูกค้าพยายามละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการคืนเงินภายใน 30 วันโดยตั้งใจ นอกจากนี้ Althea ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินภายใน 30 วันในอนาคตแก่ผู้ที่ละเมิด

การสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน

1. การสิ้นสุดโดยสมาชิก:

ก) สมาชิกอาจสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งานได้ทุกเวลาโดยแจ้งให้ Althea ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนสิ้นสุดว่าสมาชิกได้ดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

ข) สมาชิกมีหน้าที่ในการรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดภายในระยะเวลาที่กำหนดและเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน Althea อาจถอนถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้มอบไว้ให้สมาชิก

2. การสิ้นสุดโดย Althea:

ก) Althea อาจสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งานในกรณีหรือการตรวจสอบต่อไปนี้:

1) การละเมิดสิทธิ์หรือความเสียหายที่เกิดต่อสิทธิ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือหรือประโยชน์อื่นๆของ Althea หรือสมาชิกรายอื่นๆหรือการละเมิดกฎหมายเกาหลี

2) อุปสรรคในการประมวลการบริการโดย Althea

3) สถานการณ์ที่ Althea มีความจำเป็นในการปฏิเสธการให้บริการ Althea

ข) หาก Althea สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน Althea จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์หรือวิธีการอื่นๆ ข้อตกลงการใช้งานจะสิ้นสุดได้ทุกเวลาเมื่อ Althea ได้แจ้งความประสงค์ในการสิ้นสุดให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว

ค) หาก Althea สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามธุรกรรมก่อนการสิ้นสุด

ง) เมื่อข้อตกลงการใช้งานสิ้นสุดตามบทความนี้ Althea อาจถอดถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้มอบให้สมาชิกดังกล่าว

จ) หากข้อตกลงสิ้นสุดอันเนื่องมาจากบทความนี้ Althea

อาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครสมาชิกใหม่ของสมาชิกรายดังกล่าว

การบริหารจัดการสมาชิก

1. Althea อาจใช้มาตรการทั้งหมดต่อไปนี้กับสมาชิกที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้หรือแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางการค้า:

ก) ถอดถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับจาก Althea;

ข) จำกัดการใช้บริการบางประการ;

ค) สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน;

ง) การเรียกร้องค่าเสียหาย

2. Althea จะแจ้งสมาชิกที่เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อใช้มาตรการต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้หรือมีความเร่งด่วน Althea

อาจนำมาตรการมาใช้ก่อนและแจ้งให้สมาชิกรับทราบในภายหลัง

3. สมาชิกอาจโต้แย้งต่อมาตรการที่ Althea ใช้ภายใต้บทความนี้หากไม่ยอมรับในการปฏิบัติ

การจัดส่ง

1. ระยะเวลาในการจัดส่งจะนับจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน

2. วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงวันอื่นๆที่ไม่มีการจัดส่งอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะไม่รวมอยู่ในช่วงเวลาจัดส่ง

3. ที่อยู่ไม่ถูกต้อง
คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อเราหากสินค้าของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรับประกันว่าข้อมูลการจัดส่งสินค้าของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เราไม่ขอรับประกันว่าการอัพเดทนี้ถูกต้องโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เมื่อสินค้าของคุณถูกจัดส่งแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
 
ในกรณีที่การจัดส่งพัสดุนั้นไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจาก ที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง, ไม่ครบถ้วน, ไม่มีผู้รับสินค้า ฯลฯ พัสดุของคุณจะถูกส่งกลับไปยังที่ทำการไปรษณีย์หรือสำนักงานต้นทางนำจ่าย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทจัดส่งนั้น ๆ เมื่อพัสดุถูกตีกลับไปยังสำนักงานต้นทางนำจ่ายแล้ว คุณลูกค้าต้องเป็นผู้ไปรับพัสดุที่สำนักงานของบริษัทจัดส่งนั้น ๆ ด้วยตัวเองให้เร็วที่สุด ก่อนที่พัสดุนั้นจะถูกส่งกลับมายัง Althea
 
Althea จะทำการแจ้งเตือนคุณ เมื่อได้รับรายงานการตีกลับของพัสดุ โดยทางเราจะทำการจัดส่งให้คุณอีกครั้ง ซึ่งในการจัดส่งครั้งนี้อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติมจากบริษัทจัดส่ง และจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 30 วัน โดยคุณสามารถทำเรื่องขอรีฟันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ (หักค่าใช้จ่ายในการจัดส่งระหว่างประเทศ) ในส่วนของพัสดุที่ถูกส่งคืนจะถูกเก็บไว้ 3 เดือน ก่อนที่จะถูกจำหน่ายออกจากระบบอย่างถาวร ซึ่งในกรณีที่พัสดุของคุณถูกจำหน่ายออกจากระบบแล้ว คุณลูกค้าจะไม่สามารถทำเรื่องรีฟันหรือทำการเรียกร้องใด ๆ ได้"
 
หากที่อยู่ที่แจ้งไม่ถูกต้องหรือมีคนที่รับพัสดุไว้และไม่ส่งกลับมา Althea จะไม่รับผิดชอบ
 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ help@althea.kr หากคุณไม่ได้รับพัสดุสินค้าภายใน 15 วันทำการ

ภาษีนำเข้าสินค้า

รายการพัสดุสินค้าที่นำเข้าระหว่างประเทศจาก Althea นั่นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการขนส่ง แต่พัสดุเหล่านี้อาจจะเข้าข่ายที่ต้องชำระภาษีศุลกากร, GST, และภาษีนำเข้า ณ จุดนำเข้าพัสดุ ซึ่งตามกฏหมายศุลกากรของประเทศไทย “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาเกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันบาท) หรือของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาเกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันบาท) นั่นอาจจะโดนเรียกเก็บภาษีนำเข้า (ศุลกากร) 7%

หากคุณได้รับจดหมายจากกรมศุลกากรหรือจากบริษัทขนส่งเกี่ยวกับการชำระภาษีนำเข้า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือขอให้แสดงข้อมูลส่วนตัว บัตรประชาชน คุณลูกค้าต้องยินยอมและทำตามเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่ง ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีนำเข้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าระวาง, ค่าดำเนินการทางศุลกากร ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียกเก็บตามกฏหมายของประเทศนั้น ๆ , Althea ไม่มีสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ล่วงหน้าและไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับกฏหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศนั้น ๆ

แจ้งเพื่อทราบ : ถ้าหากมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากทางศุลกากร ซึ่งเกินขอบเขตที่เราสามารถควบคุมได้ อาจจะทำให้การจัดส่งล่าช้าจากกำหนดการส่งที่เราคาดไว้

ความเสี่ยงต่อความสูญเสีย

ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่บริษัท Althea ได้เลือกไว้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัท Althea แต่ถ้าหากว่า ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่ลูกค้าได้เลือกถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

การคืน การเปลี่ยน การคืนเงินและการครอบครองสินค้า

1. คำสั่งซื้อจะทำการยกเลิกอัตโนมัติภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากคุณลูกค้าทำการสั่งซื้อ ตราบใดที่สินค้ายังไม่มีการจัดส่ง และจะไม่มีการอนุญาติให้ทำการรยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหลังจาก 48 ชั่วโมง

2. ผู้ซื้อที่ขอรับการอนุมัติจาก Althea ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าจะต้องส่งหลักฐานที่ชัดเจนของสินค้าที่มีตำหนิดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้าจะเป็นไปตามสาเหตุการส่งคืน (อาทิ การขอคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ)

3. Althea ไม่ครอบครองสินค้าที่ส่งกลับคืนจนกว่าสินค้าจะส่งมาถึงสำนักงานของบริษัท Althea ทั้งนี้ เราจะใช้ดุลยพินิจของเราสำหรับการส่งคืนสินค้า ในกรณีดังกล่าว Althea ไม่ครอบครองสินค้าที่ส่งกลับคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าของเรา

คำอธิบายสินค้า

บริษัท Althea ใช้ความพยายามในการอธิบายสินค้าให้มีความแม่นยำมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Althea ไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้าหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ เชื่อถือได้หรือไร้ความผิดพลาด หากสินค้าที่บริษัท Althea นำเสนอไม่เป็นไปตามคำอธิบาย สิ่งที่คุณต้องทำคือการส่งคืนสินค้าในสภาพที่ยังไม่ใช้งาน

การกำหนดราคา

นอกจากระบุไว้เป็นอื่น รายการราคาที่แสดงสำหรับสินค้าบนเว็บไซต์ของเราแสดงราคาขายปลีกของสินค้าที่ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้แนะนำหรือประมาณการตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมหรือมูลค่าขายปลีกที่ได้ประมาณการไว้จากการเปรียบเทียบข้อเสนอจากที่อื่นๆ ทั้งนี้ รายการราคาเป็นราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้และอาจหรือไม่อาจนำเสนอราคาที่ได้แสดงไว้ในที่อื่นๆ สินค้าที่ Althea จำหน่ายนั้น เราไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพียงใด สินค้าบางรายการของเราอาจมีราคาผิดพลาดได้เช่นกัน หากราคาที่ถูกต้องของรายการสินค้ามีราคาสูงกว่าราคาที่ได้ระบุไว้ เราจะใช้ดุลยพินิจโดยการติดต่อคุณก่อนจัดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณรวมถึงแจ้งการยกเลิกนั้นให้คุณได้รับทราบ นโยบายนี้ใช้สำหรับสินค้าที่ขายและจัดส่งโดย Althea เท่านั้น

การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้าและบริการทั้งหมดและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้โดย ‘althea’ เป็นไปตาม "ที่เป็น" และ "ที่มี" นอกเหนือจากระบุไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัท Althea ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัยยะต่อการดำเนินการของเว็บไซต์นี้หรือข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ นอกเหนือจากระบุไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยอมรับว่าคุณใช้งานเว็บไซต์นี้โดยแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง และตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้สูงสุด บริษัท Althea ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัยยะ แต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยยะ บริษัท Althea ไม่ขอรับประกันว่าเว็บไซต์นี้รวมถึง ข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้าหรือบริการและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง เซิร์ฟเวอร์หรือการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ที่ได้ส่งจาก Althea จะไร้ซึ่งไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นอันตราย โดย Althea จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ฯหรือจากข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้าหรือบริการและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้งรวมไปถึงสิ่งนี้ ไม่ว่าจะการจำกัดโดยตรงหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นการลงโทษและเป็นผลที่ตามมากนอกจากระบุไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้ใช้สำหรับคุณ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ การยกเว้นหรือการจำกัดบางประการในข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับคุณและคุณจะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Althea หรือสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายหรือเผยแพร่โดย Althea หรือผ่านทางเว็บไซต์ althea.kr จะได้รับการแก้ไขโดยการใช้การระงับข้อพิพาทและอาจนำเรื่องขึ้นศาลหากเรื่องที่คุณเรียกร้องมีคุณสมบัติ กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี (“เกาหลี”) ได้นำมาใช้ในข้อตกลงนี้ กระบวนการทางกฎหมายที่นำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทระหว่าง Althea และสมาชิกจากการบริการของAlthea จะถูกนำส่งไปยังศาลที่มีอำนาจในเขตอำนาจของที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท Althea

กฎหมายที่ใช้

ประเด็นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

นโยบาย การแก้ไขและความเป็นโมฆะของเว็บไซต์

โปรดตรวจสอบนโยบายอื่นๆของเรา อาทิ นโยบายการกำหนดราคาที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ โดยนโยบายเหล่านี้ยังครอบคลุมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Althea อีกด้วย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของเราได้ทุกเวลา หากข้อกำหนดใดต่อไปนี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลือ

ที่อยู่ของเรา

Althea Inc.
Ansun Building B02
213 Yeongdong-daero, Gangnam-gu
Seoul, South Korea
135-501
http://www.althea.kr

To Top